Hemnes kommune har meldt til IMDI at kommunen vil kunne bosette inntil 100 flyktninger fra Ukraina i tiden fremover.

Dersom kommunen skal lykkes med dette er det behov for flere boliger – hus/leiligheter.

Dersom du har, eller vet om, ledige hus/leiligheter ønsker vi å høre fra deg.

Meld fra til Hemnes kommune på e-post HER eller send epost direkte til: 

postmottak@hemnes.kommune.no

merk e-posten med :Ukraina