bolyst.jpg
Hemnes kommune var en av seks kommuner i Nordland som fikk tilsagn om «Bolystmidler» for 2013. Kommunen fikk midlene i sterk konkurranse med mange andre kommuner både i Nordland og landet ellers.

Hemnes søkte og fikk støtte til prosjektet «Bygda mi – kommunen vår».  Prosjektet består av fire delprosjekter; Omdømmebygging – forprosjekt for realisering av samfunnsdelen, Velkomstpakken, Ambassadørskolen og Internasjonale temakvelder.  Støtten fra Kommunal- og regionaldepartementet er på kr. 495.000.- Det forutsettes at kommunen går inn med en tilsvarende andel.

Prosjektet skal gjennomføres i 2013 og 2014, med oppstart til høsten i år.

Hemnes kommune har satt seg mål om at folketallet skal øke til minst 5000 innen 2025.  Bolystprosjektet er en del av en større satsing på vegen fram mot en slik befolkningsøkning.

"Hemnes kommune er svært godt fornøyd med at departementet har tro på kommunens arbeid, og har valgt å gi støtte til bolystsøknaden vår.  Dette gir ekstra motivasjon for arbeidet som står foran oss. Vi gleder oss til å ta fatt!"  sier bygdeutvikler Marit Valla.