Fredag 14. november var det bokslipp på boka "Korgen Meieri 1898 - 1947"- driften og melkeleverandørene. Det er Harald Brygfjell og Sverre Storbæk som er forfattere, men på lanseringsdagen var bare Sverre av forfatterne til stede. Boka omhandler hele perioden meieriet var i drift, og beskriver også mye interessant stoff ut over akkurat meieridrifta. Den beskriver i tillegg til livet på bygda også stridigheter i forbindelse med drift og ikke minst når det kom til nedleggelse og sentralisering. Enhetsleder ved kulturtjenesten, Ketil Tverrå, hadde ved boklanseringen en gjennomgang av det lokalhistoriske materialet som hittil er utgitt i regi av Hemnes kommune og som til nå utgjør ca. 4000 sider med lokalhistorisk stoff. Sverre hadde deretter en gjennomgang av hvordan boka ble til og hvordan innsamlingsarbeidet ble gjennomført.

Boka selges av flere bokhandlere i distriktet samt Hemnes kommune og Sparebanken Helgeland avd. Korgen.