Sissel Aanes (74) lanserte i går boka om Olderneset. Lanseringen skjedde i Gammelstua, der hun selv ble født.

Sissel Aanes

«Det startet opprinnelig som nedskrevne minner for barn, barnebarn og nær familie. Men prosjektet ble bare større og større, og Trygve ble snart en pådriver for at tekstene skulle utgis i bokform» sier Sissel som har gruet seg til lansering. Mannen Trygve har også bidratt med layout og bildebehandling.

Sissel har skrevet om gården, slekta og minnene fra oppveksten i Olderneset. «Dette er et viktig dokument for kommende generasjoner» sier kultursjef Ketil Tverrå, som på vegne av kommunen takket Sissel for sitt arbeid med å dokumentere lokalhistorien.  

Boka kan kjøpes hos servicekontoret på rådhuset. 

Den koster 300,- kr. 


sissel 2
Barndomsminner og bilder blir et viktig dokument for kommende generasjoner.
 

trygve
Trygve Aanes har stått for layout og bildebehandling.