https://www.hemnes.kommune.no/blomsterkasser-i-sentrumsveien.6392901-419706.html

Det har vært til dels stor oppmerksomhet rundt plasseringen av blomsterkasser i Sentrumsveien i Korgen. Tiltaket er gjennomført etter ønske fra Korgen bygdeutvalg og løsningen er godkjent av Hemnes kommune som en prøveordning.

Vi har mottatt både positive og negative uttalelser på tiltaket, og velger å videreføre prøveordningen med et par tilpassinger. Kassen nærmest brua fjernes ut av veibanen, og åpningen mellom de andre kassene økes.