Etter ønske fra Korgen bygdeutvalg har Hemnes kommune inngått en prøveordning med blomsterkasser plasserti i veibanen i Sentrumsveien foran Sentrumsgården i Korgen. Blomsterkassene er ment som et tiltak for forskjønning av sentrumsområdet, og for å senke farten på gjennomganstrafikken.

Blomsterkassene er kjøpt inn av Bygdeutvalget, og beboere i Sentrumsgården har tatt på seg oppgaven med venning og stell av blomstene.