Etter det Hemnes kommune nå har fått avklart vil det bli en befaring av geolog fra NGI på torsdag ved Bleikvassli gruver. 
Så lenge det fortsatt blir registrert bevegelser i grunnen kan de evakuerte ikke flytte hjem. Kommunen vil fortsette med sine målinger fram til torsdag.

Da vil måleresultatene bli vurdert av geologen fra NGI. 

Kommunen vil oppdatere hjemmesiden, når det foreligger nye opplysninger om situasjonen