100% vikariat som rektor f.o.m. 01.08.14 - årsvikariat med mulighet for fast tilsetting 

Bjerka skole er en 1-4-skole med 42 elever.  Rektor er skolens øverste leder.

Skolen har 20% merkantil ressurs.  Skolen har også lærer med  teamlederfunksjon.  Bjerka skole har et flott nærområde med butikk, bygdetun og praktfull natur i umiddelbar nærhet.  Skolen satser i denne perioden på klasseledelse og lesing som grunnleggende ferdighet.  Skolen deltar i flere ulike nettverk knyttet til satsningsområdene.

Hva stillingen innebærer:

 • Drift og forvaltning
 • Pedagogisk og administrativ ledelse
 • Det er tillagt undervisningsplikt til stillingen
 • Samarbeid skole – hjem
 • Skoleutvikling
 • Kvalitetsutvikling

Kvalifikasjonskrav:   

 • Relevant pedagogisk kompetanse
 • Relevant erfaring med skoleledelse- relasjonsledelse
 • Utdanning i skoleledelse.  Dersom utdannelse mangler må søker være villig til å påta seg dette.
 • Vilje og evne til å bidra i kommunens overordnede skoleutvikling jf. strategisk plan for skolene i Hemnes kommune.
 • Kunnskap om budsjett, økonomistyring, IKT og personalledelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt.

I TILLEGG ØNSKER VI EN LEDER MED SKAPERGLEDE OG ENGASJEMENT

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • lønn og arbeidstid etter gjeldende avtaleverk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)
 • politiattest

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknad vedlagt fullstendig CV sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist:    22.04.14   


Kontaktperson:
Navn                                                     Tittel                      Telefon                  Mobilnr                  Epost
Morten E. Edvardsen                         Enhetsleder         75 19 79 90                  95 25 41 60                morten.edvardsen@hemnes.kommune.no