Målsetningen er å ha et grøntareal utenfor industribygget til neste år som er vedlikeholdsvennlig og kan framstå som pent og velstelt. I denne sammenheng tas det også hånd om tippen for hageavfall som lenge har vært et estetisk og miljømessig problem på Bjerka Industriområde, ved vegen til båthavna. Denne tippen blir nå lukket med fyllmasser og all videre tipping av hageavfall er stoppet.