Hemnes kommune fortsetter med regulering av besøk i sykehjem, men endrer fra rødt til gult nivå. På grunn av smittesituasjon i skolene i Rana, åpnes det i denne perioden ikke for at personer under 20 år kan komme på besøk i sykehjem:

Sykehjem og omsorgsboliger på omsorgssentrene - risikoreduserende tiltak for besøkende:

 • Ytterdørene er stengt.
 • Besøkende tar kontakt med personalet ved hovedinngangen (se anvisning ved døren).
 • Det er ikke ønskelig at besøkende oppsøker fellesarealer.
 • Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme.
 • Fortsatt legge til rette for digitale besøk.
 • Det føres logg på alle besøkende, dette for at det ved eventuell smitte skal kunne gjennomføres smittesporing.
 • Unngå nærkontakt – min. 1 meters avstand.
 • Besøkende skal gjennomføre god håndhygiene straks ved ankomst, og praktisere god hostehygiene.
 • Besøkende oppfordres til å unngå å ta på beboerens eiendeler.

Sykehjem:

 • Besøkende kontakter avdelingen pr telefon før besøk, de vil da få noen spørsmål.
 • Besøkende kan ikke ha forkjølelsessymptomer, være i karantene, ha vært i kontakt med noen som er smittet eller mistenkt smittet av Covid-19.
 • Ingen servering fra sykehjemmet under besøket, men du kan ta med noe hjemmefra hvis du ønsker. Fint om du bruker medbragt pappkopp/asjett til deg selv.

Sykehjem - hovedregel:

 • Hver beboer kan ha to besøk hver uke, hvert besøk med en varighet på inntil 1 time.
 • Ikke mer enn to besøkende samtidig.
 • Barn og ungdom under 20 år skal ikke på besøk.
 • Fast visittid formiddag og ettermiddag hver dag:
  • 11.00-13.00
  • 17.00-19.00

Unntak fra hovedregelen:

 • Ved livets siste fase, ved betydelig forverring av allmentilstand, og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Unntak gis etter en faglig vurdering av leder og tilsynslege.
 • For pårørende med lang reisevei gjøres det individuelle avtaler i samråd med pasient og pårørende. Leder er ansvarlig for avtalen.

Annet:

 • Sykehjemspasienter kan dra på besøk til familie. Besøket vil da regnes som ett av ukens to besøk for denne beboeren. Større ansamling av personer i forbindelse med besøket frarådes. Det er særdeles viktig at alle smittevernhensyn tas i forbindelse med besøket og ved tilbakekomst til avdelingen.

Frisør/fotpleie/fysioterapeut m.v.:

 • Det åpnes for at frisør og fotpleie kan utføre tjenester inne på institusjoner
 • Tannpleier/fysioterapeuter/logopeder kan utføre tjenester til beboerne
 • Disse skal følge retningslinjer som til enhver tid gjelder for deres utførelse av arbeid gitt fra FHI/helsedirektoratet

Det er nødvendig å skille mellom de ulike botilbudene når det gjelder besøksordningen:

 • Korttidsavdelingen – kun ved alvorlig sykdom og til personer som har ventet lenge på langtidsplass (>2 uker)
 • Langtidsplasser sykehjem – Alle kan få besøk

Oppfølging

 • Retningslinjene gjennomgås regelmessig og revideres ved endret smittesituasjon.
 • Retningslinjene videreformidles til pasienter/brukere og pårørende på avdelingsnivå, og publiseres på Hemnes kommunes hjemmeside.
 • Ansvarlig for å avtale besøk i hver enkelt avdeling skal sørge for å videreformidle synspunkter/ønsker fra pasienter/brukere og pårørende på ordningen slik at arbeidsgruppen kan vurdere eventuelle endringer/justeringer underveis

Det er viktig å huske at disse inngripende tiltakene iverksettes for å beskytte de svakeste!

DET ER SÆRLIG VIKTIG Å VÆRE NØYE MED Å HOLDE AVSTAND, HA GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE!

Onsdag 27.01.2021

Beredskapsgruppen