Besøksreglene for sykehjem som er vedtatt skal gjelde til og med 18.01, kan bli videreført. Regjeringen skal ha en pressekonferanse mandag, da først blir det kjent om sentrale myndigheter vil endre sine råd og anmodninger til kommunene.

Dagens besøksregler gjelder derfor inntil det kommer annen informasjon. Disse finnes her