Det er i dag besluttet at det skal åpnes for besøk i sykehjem i mye større grad, i tråd med sentrale myndigheters råd.

Det jobbes med å få på plass nødvendig informasjon og rutiner for hvordan dette kan gjennomføres på en god og smittevernforsvarlig måte.

Inntil dette er på plass, videreføres dagens besøksregler. 

Kari Lillebjerka
Enhetsleder - Helse og omsorg