kommunevåpen-mono-sideskiller.png
PRESSEMELDING

Torsdag 4/7-2013

Geolog fra NGI har i dag gitt klarsignal for at berørte innbyggere kan flytte tilbake til sine hjem i Bleikvasslia.

Husstandende dette gjelder har blitt informert om dette.

Utbedring av sprekker i vei og tilstøtende områder vil bli tatt hånd om snarlig.

Ved eventuelle spørsmål, kan disse rettes til:

Rolf Fjellestad, tlf: 970 99 338
Ass. rådmann

​Magne Linvik, tlf: 911 55 011
​Avdelingsleder vei

OPPDATERING KL. 14:39
For å unngå misforståelser presiserer vi at det er den lokale politimesteren som har det juridiske ansvaret for oppheving av evakueringen.

OPPDATERING KL. 05/07-13
Politimesteren har opphevet evakueringen. Arbeid med utbedring av vei er startet, og veien vil bli åpnet for ferdsel så snart dette er fullført.

 

kommunevåpen-mono-sideskiller.png