Som flere kanskje har fått med seg er det kommet opp nye lys på Korgbrua. Vi har sett på flere løsninger for bedre belysning på midtpartiet på brua, og prøver nå ut en løsning med små lyskastere i rekkverkshøyde. Disse er ikke permanent montert fordi vi ønsker å prøve ut løsningen først. Ved vurdering av endelig løsning ser vi på hvordan lysene fungerer rent praktisk, estetiske hensyn, fare for herverk eller skader, samt vurderinger i fohold til kostnader.