Befolkningstallene per 1. januar 2016 er nettopp kommet. For Hemnes har vi satt opp tre tabeller som viser endringen det siste året, i løpet av 2015.

 

Tabell 1 viser at Hemnes hadde et positivt fødselsoverskudd, men negativ nettoinnflytting i 2015. I sum ble det 42 færre innbyggere i løpet av året, som utgjør knapt 1 prosent. Det gledelige er at vi har mange 0-åringer, mange nyfødte. 49 0-åringer er faktisk det som skal til for å øke folketallet, men det er altså betydelig utflytting.

1.PNG

 

Tabell 2 viser endringene fordelt på aldersgrupper. Her ser du at antallet elever i grunnskolen er lite endret. Det er antallet barnehageunger som stuper med 10 prosent. Dette fallet vil smitte over til skolen i åra framover. Du ser også at antallet 90 år og eldre er redusert med over 10 prosent mens det fylles på med unge pensjonister.

2.PNG

 

Tabell 3 viser endringen fordelt på grunnkretser. Når dette summeres til småskolekretsene er det bare Hemnesberget som har befolkningsvekst. Korgen og Bjerka ligger på gjennomsnittet for kommunen mens Bleikvasslia og Finneidfjord  mister flere enn gjennomsnittet. Men aldersfordelingen kjenner vi ikke på grunnkretsnivå. Det er ikke noe mønster som sier at tettstedene vinner mens utkantene taper, kanskje med unntak av Bleikvasslia. 

3.PNG