Målgruppe for konferansen er politikere, administrasjon og byggforvaltere i kommunene.Konferansen avholdes på Meyergården, Mo i Rana den 26. februar 2009.

Som forelesere har vi fått tak i Norges beste fagkompetanse på området.Konferansen og temaet er høyaktuelt i forhold til det fokus vedlikehold av kommunale bygg har fått i media i det siste, nå også i regjeringens bebudede tiltakspakker.Vi vil anbefale, og håper, at kommunene i Nordland finner rom for å delta på denne konferansen som er unik i vår sammenheng.

Fullstendig invitasjon finner du her