Grunnet uforutsett stopp i ventilasjons- og avfuktingsanlegg i forbindelse med oppstart 1.november, ble det påvist dannelse av muggsopp i bassengrom og 2 toalettrom. Dette medførte stenging og nedtapping av bassenget. Avklaring fra forsikringsselskap har tatt tid, men 3.januar kom beskjeden om at forsikringsselskapet ikke dekker skaden, hverken reperasjon av anlegget eller bygningstekniske utbedringer. Ventilasjonsanlegget er 40 år, dvs like gammelt som bassenget. Det pågår nå utredning og kostnadsberegning av diverse tiltak, bl.a nytt ventilasjons-/avfuktingsanlegg, div tekniske utbedringer og nytt utvendig teknisk rom. Disse tiltakene må deretter finansieres før de kan gjennomføres.

De bygningsmessige tiltakene mht å fjerne påvist muggsopp er oppstartet. Det skal legges fram en sak for formannskapet 25.januar som vil omhandle nødvendig strakstiltak for å sette bassenget i drift igjen, da med en planlagt oppstart 1.mars.