I 2009 får alle barn rett til et barnehagetilbud, og FN`s konvesjon om barns rettigheter fyller 20 år. Regjeringen skal også legge fram en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen dette året. Barnehagedagen skal markere det fine og positive hverdagslivet i barnehagen, og skal synliggjøre og gi grunnlag for økt forståelse for barnehagens viktige arbeid. Denne dagens skal vise fram det gode hverdagslivet i barnehagen, og vi ønsker å legge vekt på noen viktige kjennetegn ved kvaliteten her.
Barnehagen legger vekt på kvalitet, og slagordet Barna i sentrum viser til barnehagens innhold og mangfold, og at barnehagen skal gi et likeverdig og godt barnehagetilbud. Barna i sentrum henspeiler også på at det fra i år er innført en individuell rett til barnehageplass.
Dagen blir markert med forskjellige aktiviteter i barnehagene i Hemnes kommune:
Tømmerheia barnehage skal sammen med Korgen barnehage ha stand på senteret i Korgen. Barnehagenen ønsker å vise hva barnehagene arbeider med, hvilke aktiviteter som drives og ønsker å få frem det gode hverdagslivet i barnehagene. Detter er mellom kl 1000 - 1300
I tillegg har Tømmerheia barnehage foreldrekaffe i barnehagen.
Finneidfjord barnehage inviterer alle foreldrene til påskeverksted. Foreldrene får anledning til å bruke sine kreative sider og ha en god stund sammen med barna rundt bordet. Foreldrene får også kaffe og vaffler. Dette skjer mellom kl. 1000 – 1300.
Bjerka barnehage skal ha åpen dag i barnehagen. Det blir tombola, kakelotteri, salg av kaffe og kaker. Barnehagen vil samtidig ha hverdagsaktiviteter gående, slik at de besøkende ser hvordan hverdagen er. Dette skjer mellom kl. 1030 – kl.1300. Alle er hjertelig velkommen!
Hemnes barnehage skal ha stand på Prix. De skal vise presentasjon av barnehagen, og loddsalg til inntekt for fadderbarnet. Barnehagen skal også ha åpen dag i barnehagen. De har laget formingsprodukter som de skal selge, og de har salg av kaffe og kaker. Dette skjer mellom
kl. 1000 – 1200. Alle er hjertelig velkommen!
Bleikvassli barnehage skal markere dagen sammen med skolen. Skole-klassene skal ha forskjellige opplegg/aktiviteter for barnehage-barna. Eks.10 kl. skal ha 5 åringene i musikk. Skolen skal bruke stort sett hele dagen til aktiviteter for barnehagebarna.
Barnehagen ordner med vaffler og felles måltid.
Hvis noen har spørsmål knyttet til disse arrangementene, kontakt barnehagen direkte.