OPPTAK I BARNEHAGENE

2. halvår 2016/2017

I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka 0 - 5 år
Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli 0 - 5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord   0 - 5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget 0 - 5 år
Korgen fysakbarnehage, Korgen   0 - 5 år
Tømmerheia naturbarnehage, Korgen  0 - 5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget    (privat barnehage) 0 - 5 år

           
De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no – selvbetjening - søknader)

Søknadsfrist: 4.november 2016!