friluftsrådet_503x74.jpg

Barnas naturpark i Bleikvasslia blir en av tre nasjonale pilotprosjekt som skal utvikle konseptet friluftsporter.

Dette er friluftsområder som tilrettelegges til friluftsaktivitet.

Det kom inn ni forslag fra seks friluftsråd på Friluftsporter som vil være med i pilotåret 2014. Flere har også signalisert at de har tilsvarende områder hvor det er aktuelt å tenke Friluftsport.

De tre områdene som ble valgt ut er:

  • Konsmoparken i Audnedal kommune, Friluftsrådet for Lindesnesregionen
  • Vannbassengan, Eigersund kommune, Dalane Friluftsråd
  • Barnas naturpark i Bleikvasslia, Hemnes kommune, Polarsirkelen Friluftsråd

Disse tre områdene ble valgt ut på grunnlag av tiltaksplanene strekker seg utover det som kan kalles for tradisjonell tilrettelegging (turveier, stier, gapahuker, bålplasser). Eksempler på dette er medvirkning fra ungdom, klatrejungel, trimstasjon, natur-hinderløype, kano- og robåttilrettelegging, ake- og skileiktilrettelegging og fjellklatring/ buldring. Gjennom pilotåret håper vi å få erfaringer med slike «nye» tiltak i tillegg til samarbeidsformer, finansieringsmuligheter med mer som kan komme alle til gode i det videre arbeidet fra 2015.


Dette melder Friluftsrådenes Landsforbund