Hemnes kommune har egen avtale med grunneier som sikrer bruk og tilgang til denne badeplassen for allmenheten. Etter avtale avsluttes tilgangen til badeplassen etter endt badesesong.  Det vil si at fra 1. september er ikke badeplassen åpen for allmenheten.