Hemnes kommune har egen avtale med grunneier som sikrer bruk og tilgang til denne badeplassen for allmenheten. Etter avtale med grunneiere starter sesongen etter at sauene er sendt ut på sommerbeite. Det vil si at badeplassen i utgangspunktet ikke er åpen for allmenheten før etter sauene er sendt ut fra beite på heimjorda, og ut på beite i utmark. Tidspunktet for dette varierer noe, men vil normalt komme i løpet av de første ukene i juni. Eventuell tilgang til badeplassen mens sauene fortsatt beiter på heimjorda må avklares med grunneier. Sauene slippes ut på heimjorda 18. mai.