I følge brannlovgivningen er det ikke tillatt å gjøre opp ild i denne perioden uten særskilt tillatelse fra brannvesenet. Tillatelse kan innhentes hos Hemnes brannvesen på tlf. 75 19 70 00. For øvrig gjelder brannlovgivningens alminnelige plikt til aktsomhet og forurensningslovens krav om tillatelse.
En sigarettsneip, en liten glo eller et glasskår er alt som skal til for at lyng, gress og skog kan ta fyr. Dødt materiale på skogbunnen får lengre tid til å tørke skikkelig opp og blir lett antennelig. Vind bidrar på sin side til større skogbrannfare. Den viktigste årsaken til skogbranner uforsiktig omgang med bar ild – ofte bålbrenning.


St.Hansbål
St.Hansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Brannvesenet gir derfor dispensasjon fra den generelle henstillingen/forbudet når det gjelder St.Hansbål ved sjøen den 23. juni, forutsatt forsvarlige forhold. Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs langt fra båter, hytter og annet lett brennbart materiale) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.


Grilling
Ved bruk av engangsgrill må man være ekstra påpasselig med plassering, da grillen blir svært varm og kan antenne underlaget. Glødende grillkull har en temperatur på ca. 700°C. Brannvesenet anbefaler at engangsgriller kun benyttes i nærheten av vann. Engangsgrillen må stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket og må ikke kastes i restavfall før den er blitt helt kald.


I henhold til Lov om vern mot brann og eksplosjon, § 5, plikter alle å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges.