Kommunestyret i Hemnes vedtok 12.09.2013 å avvikle Hemnes områdestyre (sak 52/13).

Rådmannen vil avvente opprettelse av eventuelt nytt brukerorgan. Inntil videre forholder administrasjonen seg til de brukerråd/organisasjonene som allerede eksisterer, alt etter hvilken sak det gjelder:

  • Eldrerådet
  • Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
  • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
  • Mental Helse
  • Ungdomsrådet

Vi ser nå til andre kommuner, for å få tips om hvordan brukerrepresentasjon kan løses på en god måte. Hvis du som bruker eller innbygger i Hemnes kommune har forslag og ønsker om hvordan dette kan gjøres, vil vi gjerne ha innspill på det.

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder