Som kjent er det innført bompenger på E6 Helgeland Nord, og i løpet av året vil dette også skje på E6 Helgeland Sør.

Vi håper dere kan legge ut på deres hjemmesider/infosider at det lønner seg å kjøpe AutoPass brikke. Brikken koster kun kr. 200,- i depositum, og man får regning for passeringer tilsendt etterskuddsvis.

Brikken kan kjøpes/bestilles hos de fleste bompengeselskap i Norge og gir 10% rabatt for passeringer i alle AutoPass bomstasjoner i Norge.

Dersom brikke kjøpes hos Helgeland Veiutvikling as vil man i tillegg få 20% rabatt for passeringer på FV 78 Toven med tilførselsårer.
Brikke/avtale kan gjøres på www.veipakkehelgeland.no

På forhånd takk

Med vennlig hilsen
Helgeland Veiutvikling as

Bjørn Helge Hansen
Daglig leder