Hemnes kommunes «Auksjon 2015» er nå avsluttet. 
Det kom inn bud på samtlige av gjenstandene, og tilbydere med høyeste bud har fått beskjed via epost. 
Totalt kom det inn 187 bud, og traktorklipperne var mest populær.