Folkehelseuka 2016 går av stabelen i uke 36 (5. - 11. september). Vi oppfordrer lag og foreninger og kommunale tjenesteytinger til å delta med arrangementer denne uka. Vi ønsker tilbakemelding til folkehelsekoordinator på ting som skjer denne uka - så vil vi markedsføre dette. Alt er av interesse. Store og små arrangementer som kan få folk i aktivitet - gjerne ute i naturen. Vær kreativ - finn på sprell som engasjerer våre innbyggere i alle årsklasser.

T.JPG