nav.png

Arbeidssøkerverkstedet Jobb og Kjærlighet i regi av NAV Hemnes gikk av stabelen på Korgen samfunnshus 10. juli.  Vel 80 deltakere fant veien til seminaret.  Arbeidsgivere som Nortura, Omsorgstjenesten i Hemnes kommune og Adecco redegjorde for hvilke krav som stilles til ansatte i sine respektive bedrifter. 

Personlige egenskaper ble vektlagt spesielt.  Bedriftene fortalte også om hvilke muligheter som ligger i sine bedrifter fremover i forhold til sitt fremtidig arbeidskraftsbehov.

​Oddmar Sjåvik ved Karrieresenteret
​Oddmar Sjåvik ved Karrieresenteret orienterte om hvordan man kan tilnærme seg prosessen med å velge yrke, hvilke tilbud som finnes for å kvalifisere seg, og hvilke instanser som kan være til hjelp i en slik prosess.

NAV  leder Andrew Amundsen
NAV leder Andrew Amundsen holdt foredraget Jobb og Kjærlighet.  Temaet omhandlet hvordan man best mulig fremstår som en attraktiv arbeidssøker i dagens arbeidsmarked.  Deltakerne ble oppfordret til å legge like mye energi og bevissthet i arbeidssøkerprosessen som man legger i det å tiltrekke seg partner.

Tilbakemeldingene har vært gode fra deltakerne og mange mener at denne måten å møte arbeidssøkere på er et godt initiativ fra NAV som kan bygges videre på.