P8280109-P8280110_501x171.jpg
Foto: Håkon Økland

Formannskapet i Hemnes har oppnevnt 4 og rådmannen 2 representanter til en felles arbeidsgruppe med Hattfjelldal og Grane med mandat til å få utarbeidet en felles høringsuttalelse til revisjonsdokumentet fra kommunene. Fra Hemnes kommune er oppnevnt: 

Terje Ånonli, Frode Solbakken, Jonny Tustervatn, Sten- Oddvar Solhaug (formannskapet),

Trond Møllersen og Håkon Økland (rådmann).

Første felles møte skal avholdes i Åkervik 30.04.14.

Revisjonskravet fra de 3 kommunene ble sendt inn i 2005, men den videre prosessen ble satt på vent pga. utbyggingen ved Røssåga-anleggene. I mellomtiden er også EUs vanndirektiv gjort gjeldende, og det kan ha betydning for utfallet av noen av kravene.

I dokumentet som nå er sendt på høring fra NVE går Statkraft inn for en del frivillige regulerings- og manøvreringsbegrensninger, men ser ikke behovet for å endre selve vilkårene fra 1954.

Dokumentet finner du kommunens servicekontor og på NVE sine hjemmesider:  http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=4736&type=11

Dersom det sendes innspill direkte til NVE, ønsker kommunen kopi av disse.

Høringsfrist for Hemnes kommune er 18. juni – generell frist er 10. juni.