Mulvikveien renoveres fra Merratelva til Røssåauren. Arbeidene med utskifting av stikkrenner og forsterking i partier utføres i uke 39 av firma Rune Vasdal AS. Asfaltering er planlagt i uke 40 og utføres av Veidekke AS . Under arbeidene må det i perioder påventes en ventetid på opp til en halv time, og vi ber trafikkanter om å være tolmodig og vente forholde seg til anvising fra arbeiderene på stedet.. For nærmerre avklaring i forhold til trafikkavikling på veien i uke 39 kan dere kontakte maskinfører hos Rune Vasdal (Frank 906 47951) Under asfaltering kan personell på stredet kontaktes for nærmere informasjon.