Korgen Bru.jpg

Arbeidene på Korgen bru er godt i gang, og deler av brua er pakket inn i forbindelse med sandblåsing av stålkonstruksjonen. Hemnes kommune understreker at brua er åpen for myke trafikkanter stort sett hele anleggsperioden, og myke trafikkanter bør unngå å benytte E6. Til tider kan det være vanskelig for rullestolbrukere og syklende å krysse slanger og lignende, men det skal til en hver tid være arbeidere tilgjengelig som hjelper til hvis dette er nødvendig.

Under arbeidene med dekket vil det til tider være vanskelig å holde den åpen for alle myke trafikkanter, dette vil bli nærmere annonsert på hjemmesiden.