Fredag 1. oktober starter Hemnes kommune arbeider med gangveien i Trollskogen i Korgen. Arbeidene omfatter reparasjon etter utgraving i veibanen. I perioder med gravearbeider vil veien være stengt med gjerder, og brukere av veien må gå en annen rute.