I forbindelse med etablering av vannforsyning til Valla, vil Hemnes kommune krysse Vallabotnet med vannledning uke 45 - 47. Under dette arbeidet vil ledningen flyte i vannflaten og være stedvis merket med blåser. Vi ber om at de som ferdes i båt i området er spesielt oppmerksom på dette. Tiltaket er godkjent av kystverket med hjemmel i havne- og farvannslovens § 6 med vilkår i samme lov § 9.