Arbeidene i Samvirkebakken ved torget på Hemnesberget er nå starter opp igjen etter noen uker med sommerferie. I uke 34, mest sansynlig torsdag 26. august skal  betongelementer monteres.  Deler av torget vil bli stengt av for riggen under arbeidene, og vi ber publikum om å vise hensyn og holde god avstand mens arbeidene pågår.

Arbeidene med montering av betongelementer gjennomføres av IMTAS.