Chaboud blir tildelt prisen for hans arbeid innenfor Hemnes idrettslag. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet :

"Hans energi er av stor betydning for at det har skjedd og skjer viktige ting innen idrettslaget. Han har bidratt sterkt til flere nye aktiviteter i regi av Hemnes idrettslag. Det er heller ikke få oppslag av positiv karakter i media som Chaboud har bidratt til. Og han er en mester i å hente inn sponsorkroner og sponsorpremier."

Antoine Chaboud