På grunn av langvarig frost og lite tilsig av vann til kilden, anmodes abonnenter tilknyttet Hemnes vannverk å redusere unødig forbruk av vann.

Kommunen vil fortløpende kontrollere forholdene ved kilden og vurdere restriksjoner for bruk av vann.

Oppdatert informasjon om situasjonen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.