Hemnes kommune inviterer interesserte entreprenører til å gi tilbud på følgende oppdrag.

  1. Brøyting kommunale veier Korgen. Kontrakten omfatter brøyting av ca 17,6 km vei for sesongene 2015/2016 tom 2019/2020. Frist for innlevering av tilbud er satt til 01.07.2015 kl 12 00. https://kgv.doffin.no/ctm/Publication/Forms/ViewNotice/273209

  2. Vintervedlikehold av kommunale veier Bleikvassli m/omegn. Kontrakten omfatter brøyting og strøing av ca 16,2 km vei for sesongene 2015/2016 tom 2019/2020. Frist for innlevering er satt til 07.07.2015 kl 1200. https://kgv.doffin.no/ctm/Publication/Forms/ViewNotice/273257

Tilbudsgrunnlag kan lastes ned fra Doffin.no, eller kan tilsendes etter kontakt med Magne Linvik hos Hemnes kommune. 75197000.

 

Enhetsleder Tekniske tjenester