På bakgrunn av store nedbørsmengder og generell stor skredfare, stenger vi midlertidig alle snøskuterløyper i Hemnes.

Situasjonen blir vurdert fortløpende.