-    Demonstrasjon av et mobilt flisfyringsanlegg 
-    Gjennomgang av produksjon av flis, kvalitet på flisa og flishoggere
-    Info om statlige støtteordninger
-    Treffe eksperter på bioenergi og leverandører av moderne utstyr

Program:

09:45 – 10:00         Registrering, kaffe

10:00 – 10:15         Statens satsing på bioenergi, statlige støtteordninger v/David Johann,
                                  Fylkesmannen i Nordland

10:15 – 10:45         Brensel –råstofftilgang, produksjon og salg, kvalitet, økonomi v/Olav Kleivene,
                                  Gitmark & Co

10:45 –11:15          Flishoggere – modeller, drift, økonomi v/Olav Kleivene, Gitmark & Co

11:15 –12:00          Lunsj på Bygdehuset

12:00 –15:00          Fremvisning av mobilt flisfyringsanlegg, herunder:
                                  - Demonstrasjon av drift
                                  - Teknikk (kjele, innmatingssystem, rør, vedlikehold, etc.)
                                  - Økonomi, m.m.v/Stian Berg og Tomas Sandnes, ETA Norge 

15:00 –16:00         Diskusjon, spørsmål, m.m.

VELKOMMEN!