24 000 uten fungerende røykvarslere i Nordland fylke

- Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv, men likevel går cirka 24 000 mennesker i Nordland inn i desember uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann.

Brann Frank Krok†  2010  006

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Hemnes brannvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og peiskos, i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk.
Det er en billig livsforsikring å ha fungerende røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv i Norge.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 7.-9. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:
- Varslingsutstyr
- Slokkeutstyr
- Elektriske apparater og anlegg
- Ildsteder og skorstein
- Rømningsforhold

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no.


Kontaktpersoner lokalt:

Brannsjef: Kent Andreassen
Varabrannsjef: Bjørn Erik Dambråten