For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen lokalt er Hemnes brannvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk. Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år minst 10-20 liv i Norge.

Opptil 40 000 husstander over hele landet får 1.-3. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.
- Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:

  • Varslingsutstyr
  • Slokkeutstyr
  • Elektriske apparater og anlegg
  • Ildsteder og skorstein
  • Rømningsforhold

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no.


Kontaktperson lokalt er Kent Andreassen tlf. 90 68 38 60