Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Eldre og personer med flere kroniske sykdommer har økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp. I Hemnes har det siden 2. mars vært streng besøksregulering på omsorgssentrene og delvis i bofellesskap. I tråd med FHI`s anbefalinger og Helsedirektoratets veileder av 27.05.2020, blir det nå ytterligere lette på besøkskontrollen på bemannede boliger og sykehjem. Det åpnes gradvis mer for besøk.

Inntil videre er inngangsdørene fremdeles låst. Besøkende tar kontakt med personalet ved hovedinngangen (se anvisning ved døren). Personalet henter de og ledsager de til beboerens rom/leilighet, der de må oppholde seg under hele besøket

 • Det er ikke ønskelig at besøkende oppsøker fellesarealer.
 • Også her skal de til enhver tid gjeldende smittevernregler etterleves. Besøkende kan ikke ha forkjølelsessymptomer, være i karantene, ha vært i kontakt med noen som er smittet eller mistenkt smittet av Covid-19.
 • Unngå nærkontakt – 1 meters avstand.
 • Besøkende skal gjennomføre god håndhygiene straks ved ankomst, og praktisere god hostehygiene.
 • Besøkende oppfordres til å unngå å ta på beboerens eiendeler.
 • Det beste er om beboer og besøkende treffes ute i hager og på balkonger, det reduserer smitterisikoen både for beboer, besøkende, ansatte og øvrige beboere på senteret.
 • Det føres logg på alle besøkende, dette for at det ved eventuell smitte skal kunne gjennomføres smittesporing.

Bemannede boliger

Beboere på boligene kan besøke venner og pårørende og delta på aktiviteter i samfunnet.

 • Det frarådes i den forbindelse store sammenstimlinger. Det anmodes om å ikke gjennomføre besøket hvis noen av de som skal være sammen har luftveissymptomer, er i karantene eller har vært i kontakt med noen som er mistenkt å ha eller har Covid-19.
 • Beboere må få hjelp og veiledning til å gjennomføre god håndhygiene ved tilbakekomst til egen bolig.

Beboere på boligene kan ta imot besøk.

 • Beboere i omsorgsleiligheter har ingen begrensning på besøk i egen leilighet. Beboeren bestemmer selv om han/hun vil ha besøk, når og hvor mye. Hvis beboer ikke ønsker å ta imot besøk, må det respekteres.

 

Sykehjem og barneavlastningen

Her videreføres besøksregulering inntil videre, men med gradvis åpning for flere muligheter for besøk.

Barneavlastningen

Her er en avveining av barnets sårbarhet og risiko for å bli alvorlig syk særdeles viktig, men også barnets behov for besøk av familie og venner må tas hensyn til. Vurderingen gjøres i nært samarbeid med foresatte og fastlege.

Gjeldende smitteverntiltak må etterleves nøye.

 

Sykehjem

 • Hver beboer kan ha tre besøk hver uke, hvert besøk med en varighet på inntil 1 time.
 • Ikke mer enn to besøkende samtidig.
 • Fast visittid formiddag og ettermiddag hver dag:
  • 11.00-13.00
  • 17.00-19.00
 • Besøkende må avtale besøk i forkant, ved å kontakte gjeldende avdeling.
 • Besøkende vil få noen spørsmål som må besvares før besøket.
 • Unntak fra besøksbegrensningen gis ved livets siste fase, eller ved betydelig forverring av allmenn tilstand. Unntak gis etter en faglig vurdering av leder og lege. Også i disse tilfellene er det restriksjoner, og gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas.
 • Hvis du trenger bistand eller vil avslutte besøket, må du ringe på sykesignalanlegget.
 • Ingen servering fra sykehjemmet under besøket, men du kan ta med noe hjemmefra hvis du ønsker. Fint om du bruker medbragt pappkopp/asjett til deg selv.

 

Retningslinjene blir evaluert ukentlig. Ved endringer vil det komme ut ny informasjon.

 

HUSK:

NÅ ER DET VIKTIGERE ENN NOEN GANG Å VÆRE SÆRDELES NØYE MED GOD HÅNDHYGIENE OG HOSTEHYGIENE!

Fredag 29.05.2020

Beredskapsgruppen