Konklusjonen er at planen ikke kan ha "vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn". Begrunnelsen er

at planen omfatter et allerede regulert og for det meste utbygd område. Hensikten med planen er å tilpasse eksisterende planverk.

Saksbehandler: Trond Møllersen, tlf, 75 1971 33