Da er det klart for årets TV-aksjon, som også i år blir arrangert digitalt her i Hemnes. Det er blitt opprettet ei digital bøsse for Hemnes Kommune. Det vil i uke 42 stå en fysisk bøsse på Servicetorget hvor folk kan gi, samt på et knippe dagligvarebutikker/ cafeer o.l.

Lenke til den digitale bøssa og info: https://www.spleis.no/project/189620