Glade prisvinnere

- Vi er utrolig glade for utmerkelsen fra Difi, både fordi den gir oss heder for arbeidet vi har gjort, og samtidig peker på utfordringer vi må jobbe videre med. Det gir inspirasjon til å utvikle nettstedet videre, sier webredaktør Solveig Rødland i Akershus fylkeskommune. Rødland påpeker videre at brukerorientering har stått sentralt i arbeidet med nytt nettsted og at de har jobbet for å få på plass en enhetlig og oversiktlig introduksjon til de mange ansvarsområdene.

Også Statens vegvesen, som fikk prisen for årets statlige nettsted, poengterer at det er viktig med et sterkt brukerfokus:

Statens vegvesen Kvalitet 2013

Marte Veierød, Kristin Moe, Anne Helene Bolstad
og Cecilie Vaagen Smestad i Statens vegvesen.

- Prisen vi nå får er belønningen for dedikert og systematisk jobbing med forbedringer gjennom flere år. Vi har hatt en tydelig strategi med et sterkt brukerfokus helt fra starten, og det har vist seg som en suksessfaktor, sier Kristin Moe, webredaktør i Statens Vegvesen.
Hemnes Kommune fikk en score på 58%, og blir blant annet straffet for manglende tilpassing til mobile enheter, språkvalg, tilgjengelighet av åpne data, samt manglende innloggingstjenester for publikum.

Kommunens nettside scorer bra på tilgjengeligetskriterier og brukertilpassing.

Du kan lese testresultatene her - >

 

Andre resultater fra nabokommunene er som følger:

  • Alstahaug 71 %
  • Vefsn 76 %
  • Rana 59 %
  • Hemnes 58%
  • Brønnøy 53%
  • Hattfjelldal og Grane 52%
  • Nesna 44%
  • Lurøy 45 %

Kun 3 av 10 statlige nettsteder er tilpasset mobile enheter

Nytt av året er vurdering av om nettstedene er tilpasset mobile enheter. På dette området har statlig sektor et forsprang ved at 33 % av nettstedene tilbyr dette, mot 22 % i kommunal sektor.

– Å kunne tilby mobiltilpassede nettsteder blir viktig når en økende andel av den norske befolkningen har smarttelefon og nettbrett. For en del type tjenester er også de mobile flatene i ferd med å ta over som brukernes foretrukne kanaler, sier Anders Nedland Røneid, rådgiver i Difi. Akershus fylkeskommune forteller at rundt 10 % av brukerne som bruker akershus.no besøker nettstedet via nettbrett eller mobil, og også de tror at dette er et tall som bare vil øke i tiden fremover.

 

Fortsatt en jobb å gjøre med åpne data

Fellesføringene for statlig sektor sier at etatene, så langt det er mulig, skal gjøre sine rådata tilgjengelige i maskinlesbar format og registrere dem på data.norge.no. Difi jobber for å stimulere offentlig sektor til å gjøre sine data tilgjengelige i et slikt format at de kan bli brukt videre i nye sammenhenger.

- Kvalitetsvurderingen viser at kun 4 % av de kommunale virksomhetene og 14 % av de statlige virksomhetene har registrert datasett på data.norge.no. Vi er glad for økningen i statlig sektor som representerer 1000 nye åpne datasett fra 2011 til 2013, og håper å se en fortsatt økning i både kommunal og statlig sektor fremover, sier konstituert direktør i Difi Vivi Lassen.