Rådmannen vektla følgende i sin takketale: Troen på enkeltmennesket, samhandling og skaperglede.
Lokalsamfunn står under press for sentralisering, digitalisering, endringer i befolkningssammensetninger og politiske valg som rokker ved kommunen sine grunnleggende rettigheter, dette er en utfordring for kommune Norge. For at kommune skal kunne lykkes med sitt store samfunnsoppdrag, er man avhengig av den enkeltes ansatte sitt bidrag, de vet hvor man kan gjøre små forbedringer, som i sum blir store.

For å kunne lykkes i dette arbeidet er medbestemmelse viktig og et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner en forutsetning. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet sine medlemmer i Hemnes kommune, Tove Buskli, er stolt av sin rådmann og mener prisen er velfortjent.

aaretsarbeidsgiver.jpg

Rådmann i Hemnes kommune, Amund Eriksen mottar årets arbeidsgiver pris 2016, fra fylkesleder i Fagforbundet Nordland, Tore Andre Jakobsen.

 

Mvh

Fagforbundet Nordland

Tore A. Jakobsen
Fylkesleder