Begge legekontor har åpent for øyeblikkelig hjelp
25. og 26.mars kl. 08:00 -15:45
27.mars mellom kl. 08:00 -12:00
Vi ber om at alle som har behov for å få skrevet ut RESEPTER før påske, gjør dette DENNE UKEN.
Dersom du har behov for legehjelp i påsken kan du kontakte:
Ring legevakt dersom du har behov øyeblikkelig hjelp utenom kontortid, telefonnummer 116 117.
Akutt hjelp på telefonnummer 113
 
Etter påske åpnes legekontorene igjen 2.april kl. 08:00