Dersom du har behov for legehjelp 27. - 30. des- ember kan du kontakte:

  • Hemnesberget legekontor på telefonnummer 751 97400 mellom 10.00 - 13.00.
  • øyeblikkelig hjelp utenom kontortid på tele- fonnummer 75 12 68 40
  • ved behov for akutt hjelp 113
Etter jul åpnes legekontorene igjen mandag 3. januar 2011 kl 08.00.
 
 
Ha ei god og trivelig jul
og et helsebringende nytt år!