I en overgangsperiode vil det være tilstede/arbeide en person ved Hemnes Museum 1 dag i uka, inntil ny ansettelse finner sted.


Vanlig arbeidstid er fra kl. 08:00-15:30,
(med fleksitid 09:00-14:00).


De dagene museet er betjent på anlegg eller kontoret er som følger:
I uke 42-43 (onsdager)
I uke 44-50 (mandager)

Skulle det være noen spørsmål som angår museet i Hemnes, ta kontakt alle arbeidsdager med:

Sissel V. Lillebjerka, mob: 94899566
E-post: sili@helgelandmuseum.no