Klubben ligger i det som tidligere var lagerlokale til Finneidfjord Samvirkelag, og får derfor en fin plassering sentralt på Finneidfjord. Bygget er totalrenovert og fremstår som nytt. Mange både fra administrasjonen og politikere -med ordfører Kjell- Idar Juvik og konst. rådmann Rolf Fjellestad i spissen - som deltok på åpningen, der det ble delt ut gaver til klubben både fra kommunen og andre. Foreldre og barn var samstemte om at dette er blitt en fantastisk flott klubb og alle uttrykte glede over at klubben endelig var ferdig.
I tillegg til den kommunale innsatsen, er det gjort en betydelig dugnadsinnsats fra befolkningen på Finneidfjord - noe som i stor grad har medvirket til at klubben er blitt en realitet.

Mailen og Anne Lise

Klubbleder Anne Lise og klubbarbeider Mailen fikk mange gaver til klubben

Kjell Idar Anne Lise mf

Gave blir utdelt av ordfører Kjell-Idar Juvik

Mailen Anne Lise og Merete

Og fra Hemnesklubben ved Merete

Vera Anne Lise og Mailen

Og fra Vera på skole

Kj›kkenet

Fra kjøkkenkroken i klubben

Biljard

Ved biljardbordet

Klubben

Fra klubben

Utvendig

Inngangspartiet på klubben.